Anna Grodzka: To patologia!

MARSZ ROWNOSCI KRAKOWKontrowersyjna postać naszej polityki – Anna Grodzka (Twój Ruch) wypowiedziała się w programie „Sterniczki” na antenie radiowej jedynki o ideologii gender oraz stosunku Kościoła katolickiego wobec problemu dotyczącego uwarunkowaniu płci.

Według posłanki pejoratywny stosunek Kościoła do ideologii gender jest dla niego charakterystyczny. –To pewna doktryna, pewna ideologia religijna, która próbuje narzucić wszelkie normy, wszelkie oceny, według pewnego, z góry przyjętego schematu, ale schematu, który jest przyjęty przede wszystkim przez polski Kościół. Kiedy przyglądam się innym religiom świata, ale także i religii katolickiej w innych krajach, to tam widzę bardzo wiele przejawów miłości, akceptacji człowieka. W polskiej odmianie katolicyzmu przejawia się wszystko, co najgorsze. Przejawia się mnóstwo arogancji, metody narzucania wszystkim ludziom pewnego punktu widzenia, który oni uważają za słuszny jako absolutnie obowiązującą normę – twierdzi Grodzka.

Absurdalne jest także, według posłanki, nadawanie dziecku płci na podstawie wyglądu, ponieważ istnieje 10 różnych odmian płci.  Oburzona Grodzka twierdzi także, że patologią jest przyjęcie, że jedna z tych cech, najczęściej rodzaj genitaliów, ma świadczyć zawsze, do końca i niezmiennie o płci człowieka. – To zbyt skomplikowane i nie zero jedynkowe zjawisko – podkreśla posłanka.