Atak terrorystyczny w Kenii w centrum handlowym

atak terrorystyczny kenia centrum handloweW ataku terrorystycznym rannych zostało przeszło 150 osób. Niestety były także ofiary śmiertelne gdyż zginęło 39 osób. Wśród ofiar są także dzieci. Według Williama Haugue’a (szefa dyplomacji Wielkiej Brytanii) atak został przeprowadzony w sposób tchórzliwy, krwawy i bezlitosny na osobach, które nie miały możliwości do obrony. Zapewnił także, że zebrał sztab antykryzysowy Cobra.

Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła atak, opublikowała również oświadczenie zapewniające solidarności z rządem i narodem Kenii, które podpisało 15 państw.

Do pomocy w walce terrorystycznej zadeklarowały się również Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada. Potępiając ataki terrorystyczne oświadczyli, że sprawcy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Wśród osób rannych znaleźli się także Amerykanie. Wśród osób śmiertelnych znaleźli się dwaj Kanadyjczycy

Zakładnicy w centrum handlowym

Nie mamy informacji ile osób jest zatrzymanych jako zakładnicy, niemożna ustalić nawet w jakich miejscach mogą się znajdować. Próby łączności z terrorystami, których jest około 12, kończą się brakiem łączności.

Dzisiaj na Twitterze zostały umieszczone przez Kenijskie Centrum zajmujące się Operacjom Przeciwdziałania Katastrofom informacje o opanowaniu górnych pięter centrum.

Wszystko rozpoczeło się około godzin południowych wczorajszego dnia (20.09.2013) w centrum handlowym Westgate w Nairobi, które jest odwiedzane przez osoby z lepszą sytuacją majątkową. Według świadków napastników było okolo 12 zamaskowanych, pozwolili wyjść jedynie muzułmanom, a następnie otworzyli ogień.

„Mu­dża­he­di­ni wtar­gnę­li dzi­siaj około po­łu­dnia do (cen­trum han­dlo­we­go) We­st­ga­te” – autorem tego wpisu umieszczonego na Twitterze wczorajszego dnia wieczorem jest mi­li­cjia Al-Sza­bab. „Za­bi­li ponad stu ke­nij­skich nie­wier­nych, bitwa trwa” – do­da­li is­la­mi­ści, któ­rzy prawdopodobnie są w kon­tak­cie z „mu­dża­he­di­na­mi” w cen­trum han­dlo­wym.

Powdem ataku według Islamistów jest wymierzenie sprawiedliości w zamian za zbrodnie, które kenijskie wojska przeprowadziły w Somalii. „Długo pro­wa­dzi­li­śmy wojnę z Ke­nij­czy­ka­mi na na­szej ziemi, teraz nad­szedł czas, by prze­nieść pole walki i pro­wa­dzić wojnę na ich ziemi” – na­pi­sa­no na ofi­cjal­nym kon­cie Al-Sza­bab na Twit­te­rze.

Na­past­ni­cy deklarują kolejne ataki na te­ry­to­rium Kenii.