Aż 5 projektów homofobicznych zostanie przeanalizowanych w litewskim parlamencie!

LitwaLitwa stara się upodobnić do Rosji. Pięć projektów homofobicznych i transfobicznych ustaw trafi do parlamentu litewskiego w grudniu. W przygotowanych ustawach jest: zakaz operacji zmiany płci, adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, regulacja wydarzeń publicznych i legalizacja mowy nienawiści.

Litewskie społeczeństwo nie jest przygotowane, by zaakceptować u kogoś zmianę płci. Dlatego też do parlamentu trafiła ustawa zakazująca terapii dla osób transseksualnych i operacji zmiany płci.

„Dlatego pozwolenie na przejście operacji zmiany płci doprowadzi do wielu medycznych i etycznych problemów”.

Druga ustawa zakazuje adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Ustawa chroni dzieci, jako, że „każde dziecko ma naturalne prawo do ojca i matki”.

Kolejna ustawa sprawi, że organizatorzy parad równości będą karani grzywną za „publiczne dewaluowanie konstytucjonalnych wartości moralnych”.

Czwarta ustawa miała by zobligować organizatorów takich wydarzeń do pokrycia kosztów bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie ich trwania.

Ostatnia jest o legalizacji mowy nienawiści. Według jej treści:

„Krytyka zachowań i praktyk seksualnych, przekonań czy wierzeń, lub perswadowanie do zmiany tych zachować, praktyk, przekonań czy wierzeń nie może per se zostać zakwalifikowane jako dręczenie, oczernianie, nakłanianie do nienawiści, dyskryminacja ani nakłanianie do dyskryminacji”.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Parlament Europejski uchwalił rezolucję potępiającą homofobiczne prawo w Europie, w szczególności zwracając się do Rosji, Mołdawii, Łotwy, Litwy i Ukrainy, aby podjęły działania w związku ze swoimi prawami i zademonstrowały szacunek dla idei tolerancji.

W 2009 roku parlament litewski uchwalił ustawę zakazującą rozprzestrzeniania informacji o homoseksualizmie w szkołach i mediach dostępnych dla młodych ludzi.

Źródło: gejowo.pl