Chrześcijanie LGBTQ Wiara i Tęcza apelują: nie odrzucajcie nas!

Tęczowy tort
Tęczowy tort

„Nie może być dobrą teoria, która wyklucza z możliwości życia rodzinnego średnio co trzydziestego człowieka (taka jest w przybliżeniu stała ilość osób homoseksualnych we wszystkich populacjach). Legalizacja związków partnerskich nie stanowi zagrożenia tradycyjnej rodziny ani nie pomniejsza jej wartości. To brak legalizacji osłabia rodzinę, gdyż niektórzy jej członkowie pozostają zepchnięci na margines życia” – czytamy w liście grupy chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza do polskich biskupów. „Nie odrzucajcie trzech procent wiernych i nie nakładajcie na nich krzyża, który ma uspokoić Wasze sumienia!” – piszę WiT.

LGBTQ Wiara i Tęcza swoją działalność zapoczątkowała w Krakowie 2010 roku. W tym momencie grupa się rozrosła i jest również w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Trójmieście. List napisany do biskupów jest kolejną po liście do papieza Benedykta XVI i Tygodnika Powszechnego inicjatywą grupy.

„Wasze publiczne wypowiedzi nawołujące do odrzucenia w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projektów ustawy o związkach partnerskich oraz podziękowania złożone posłom, którzy głosowali przeciwko tym projektom, budzą nasz głęboki moralny sprzeciw” – mówi WiT. Warto tutaj dodać, iż z ostatnich badań Kampanii Przeciw Homofobii, Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Fundacji Trans-Fuzja wynika, iż ponad 65 proc. nastolatków homoseksualnych ma myśli samobójcze.„Pary jednopłciowe żyjące wiernie i w miłości najczęściej nie ujawniają się, gdyż słyszą że tak jest lepiej – aby się nie „obnosić”. Należy się tutaj zastanowić, skąd młodziez homoseksualna ma czerpać akceptację dla swojego prawidłowego rozwoju? „W Naszej grupie są pięknie żyjące pary i rodziny, wiele osób jest głęboko wierzących” – czytamy w liście do biskupów. Wiara i Tęcza podkreśla, że „podział nie jest jednoznaczny, część z Was jest także mniejszościowej orientacji psychoseksualnej, będąc przy tym wspaniałymi duszpasterzami”.

Przeczytaj cały list.