Coraz mniejszy odsetek osób homoseksualnych reprezentowanych w amerykańskich mediach

GlaadGLAAD jest organizacją badającą ukazywanie środowiska LGBT w mediach. GLAAD sprawdza między innymi ile czasu antenowego w telewizji poświęca się na pokazywanie wątków homoseksualnych.

Najwięcej postaci homoseksualnych oraz wątków ukazanych było w roku 2012. Jeśli wziąć pod uwagę udział procentowy to 4,4 % wszystkich bohaterów, występujących w amerykańskiej telewizji posiadało orientację homoseksualną. Badania zresztą poświęcone są nie tylko parom homoseksualnym. Pod uwagę brane są również wątki z biseksualistami czy osobami transgenderowymi.

Pod analizę wzięto niemal 100 produkcji. Na 701 badanych postaci aż 31 okazało się osobami o odmiennej orientacji seksualnej. W badaniu uczestniczyły produkcje kilku największych stacji w tym ABC, CBS, FOX czy NBC. Najwięcej bohaterów ze środowiska LGBT odnaleźć można było w ramówce stacji ABC.

W chwili obecnej udział postaci homoseksualnych w serialach amerykańskich wynosi 3,3 %. Z drugiej jednak strony rok 2012 obfitował wyjątkowo w produkcje reprezentujące środowisko LGBT. Biorąc pod uwagę badania z lat poprzednich, nie jest źle. Dodajmy jeszcze, że połowa z występujących postaci homoseksualnych to kobiety. Jedna trzecia z nich to osoby reprezentujące mniejszości etniczne.

Amerykański ośrodek badawczy GLAAD zwarca jednak uwagę na małą reprezentację osób transgenderowych. Dalsze działania podjęte przez GLAAD mają na celu zwiększyć uczestnictwo tych osób w amerykańskich produkcjach