Czy na orientację seksualną mają wpływ geny?

Pierwsze gejowskie małżeństwo absolwentów wojskowej akademii West Point w USA. Larry Choate III i Daniel Lennox przed kaplicą. (Jill Knight)Nowe badanie gejów w USA na rzecz rozwoju nauki (American Association for the Advancement of Science) dowiodło, że na orientację seksualną mężczyzn wpływ mają m.in. geny. Naukowcy przebadali DNA 400 gejów i stwierdzili, że geny zlokalizowane na dwóch różnych chromosonach są znaczące.

Naukowcy tłumaczą, że chromosom X zwany Xq28 może mieć pewien wpływ na zachowania seksualne mężczyzn – choć nie jest to jeszcze do końca jasne. Warto tutaj wspomnieć, że wyniki badań dowiodły, że wielu mężczyzn homoseksualnych mieli podobne markery genetyczne w tych obszarach.

Ewa Bartnik z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego mówi w Gazecie Wyborczej: – Z wielu różnych badań wiadomo, że za orientację seksualną mogą odpowiadać geny. Z badań na bliźniętach jednojajowych wynika, że jest pewna komponenta genetyczna, ale za większą część odpowiadają czynniki środowiskowe. W przypadku takich badań jednak duże znaczenia ma dobór próby, zwłaszcza w przypadku orientacji seksualnej, która nie jest cechą zero-jedynkową.

Psycholog z Kings College London powiedział, że wyniki są jak najbardziej cenne dla dalszego zrozumienia biologii orientacji seksualnej. – To nie jest kontrowersyjne i zaskakujące i nie jest niczym czym ludzie powinni się martwić. Wszystkie ludzkie cechy psychiczne są dziedziczne. To znaczy, że mają podłoże genetyczne.