„Dlaczego nie małżeństwa? Sąd nad homofobią”

Źródło: tacovanderwerf.com
Źródło: tacovanderwerf.com

W piątek 11 października z okazji Światowego Dnia Coming Out została zorganizowana debata „Dlaczego nie małżeństwa? Sąd nad homofobią”, którą zorganizowali członkowie Ambasady Królestwa Niderlandów, Przedstawicielstwo Flandrii, Ambasada Norwegii we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii oraz Gazeta Wyborcza. Debata dotyczyła postaw polskiego społeczeństwa wobec kwestii LGBT, głównie związków osób tej samej płci oraz proponowanych rozwiązań legislacyjnych. Zagraniczni goście opowiedzieli o ewolucji w uznawaniu praw osób LGBT w swoich krajach.

W debacie wziął udział Boris Dittrich, który jest znanym holenderskim politykiem, pisarzem oraz działaczem na rzecz praw człowieka, pełniącym funkcję dyrektora programu LGBT w organizacji Human Rights Watch. W imieniu Human Rights Watch Dittrich zajmuje się rzecznictwem praw osób LGBT na całym świecie. Regularnie spotyka się z przedstawicielami rządów, parlamentarzystami, dziennikarzami w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i Afryce, a także ofiarami homofobii oraz trans-fobii. Działania Dittricha mają na celu dążenie do postępu w kwestii orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jako członek parlamentu holenderskiego przez ponad 12 lat oraz liderem partii socjalliberalnej D66 ( w latach 2003 – 2006) zainicjował projekty ustaw o małżeństwach osób tej samej płci oraz adopcji, dzięki czemu Niderlandy jako pierwsi na świecie zalegalizowali związki cywilne dla gejów i lesbijek.

Wszystkie ambasady holenderskie na całym świecie aktywnie realizują Politykę Praw Człowieka rządu Królestwa Niderlandów wyłożoną w dokumencie „Sprawiedliwość i Szacunek dla Wszystkich”. Regularnie są prowadzone przez holenderskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, polityczne dialogi na temat równych praw dla osób LGBT, utrzymywane kontakty z lokalnymi organizacjami działającym na rzecz osób LGBT a także działanie wspierające Gay Prides oraz coroczne obchody Dnia Przeciwko Homofobii.