Dzisiaj rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi, a Google publikuje tęczowe logo

Karta Olimpijska - logotyp google (doodle). Fot. GoogleJuż dzisiaj o godzinie 17:00 odbędzie się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Na ten dzień najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie – Google, przygotowała swoje nowe logo, które składa się z różnych kolorów tęczy. Jest to oczywiste nawiązanie do symbolu ruchu LGBT, którego symbolem jest od 1978 roku tęczowa flaga o identycznym ułożeniu barw.

Każdy kraj, w którym odbywać się będą igrzyska olimpijskie musi respektować zasady, które znajdują się w Karcie Olimpijskiej. Zapisano w niej wiele norm, które muszą respektować wszyscy uczestnicy i organizatorzy olimpiady.

Opublikowanie takiego właśnie loga (doodle) przez Google jest niczym innym jak swoistym protestem przeciwko antygejowskiej ustawie, którą w poprzednie wakacje przyjął Władimir Putin w Federacji Rosyjskiej. Owa ustawa zakazuje wszelkich przejawów „promowania nietradycyjnych relacji seksualnych”. Uderza ona głównie w mniejszości seksualne w Rosji.

W Karcie Olimpijskiej możemy przeczytać, że „każda forma dyskryminacji w stosunku do kraju lub osoby ze względu na rasę, wyznanie religijne, poglądy polityczne, płeć lub z jakiegokolwiek innego względu, jest niemożliwa do pogodzenia z przynależnością do Ruchu Olimpijskiego.”

Do tej kwestii odniósł się jesienią ubiegłego roku Jean-Claude Killy z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego: – (…) MKOl nie ma prawa podważać przepisów obowiązujących w kraju organizującym igrzyska, więc dopóki zasady zapisane w Karcie Olimpijskiej nie są naruszone, jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani – mówił.

Nadto Google na swojej głównej stronie wyszukiwarki umieścił cytat z Karty Olimpijskiej, którzy brzmi następująco:

„Uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy musi mieć możliwość uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w zgodzie z duchem olimpijskim, czyli w atmosferze wzajemnego zrozumienia, przyjaźni, solidarności i zasad fair play” – przetłumaczone przez Google na podstawie Karta Olimpijska.