Grupa Chile LGBT Movilh nakręciła film, w którym pragnie zachęcić rząd do legalizacji związków partnerskich.

Chilijska kampania LGBTW Chile jest ponad 2 mln osób żyjących w związku niesformalizowanym, czyli niezarejestrowanym w żadnym urzędzie. Grupa Chile LGBT Movilh nakręciła film, w którym chce zachęcić rząd do legalizacji związków partnerskich.

Póki co w chilijskim ustawodawstwie nie istnieje żadna prawna forma uznania związków jednopłciowym. Co prawda pojawiały się już projekty ustaw regulujących tę kwestie, ale póki co nie zrobiono nic, aby sprawa została doprowadzona do końca.

W filmie poruszany jest problem finansów, oraz zdrowia. W dalszym ciągu występuje problem dostępu do informacji o partnerze przebywającym w szpitalu. Wszystkie czynności dla takich osób są utrudnione. Co prawda wiele osób powie, że można to obejść różnymi oświadczeniami itp., ale to nie zmienia rzeczywistości, że osobom żyjącym razem w niesformalizowanym związku jest trudniej. Nie mówię tutaj już tylko o osobach homoseksualnych, ale także o heteroseksualnych, bowiem ten problem dotyka również ich.

Grupa Chile LGBT w swoim filmie porusza również temat dyskryminacji. Bank odmawia kobietom udzielenia kredytu, ponieważ nie są prawnie w związku. Kiedy u Susan zdiagnozowano nieuleczalną chorobę, a jej stan zdrowia ulega znacznemu pogorszeniu w skutek czego umiera – Daniela pozostaje z niczym. Rodzice Susan odbierają jej wszystko. Dom, samochód, oszczędności, które były na koncie Susan. Daniela zostaje z dnia na dzień osobą bezdomną.

Film możecie obejrzeć poniżej.