Izba Gmin za małżeństwami osób homoseksualnych w Wielkiej Brytanii. „Za pięc lat popatrzymy wstecz i będziemy się zastanawiać o co było tyle szumu?”

Izba Gmin
Izba Gmin

400 za, 175 przeciwko. Tak wyglądało głosowanie brytyjskich parlamentarzystów w Izbie Gmin. Ustawa umożliwiająca parom jednopłciowym zawieranie małżeństw, także religijnych została zaakceptowana z dużym poparciem. Mimo iż Cameron, który był bardzo sceptyczny co do ustawy, połowa jego własnej partii zagłosowała pozytywnie. Na ustawę czeka teraz Izba Lordów.

Warto przypomnieć, iż ustawę złożyła w parlamencie Paria Konserwatywna pod dowodzeniem Davida Camerona. Jednakże 140 z 303 posłów partii zagłosowało jednak przeciwko. Podczas debaty atmosfera była spięta, jednakże w odróżnieniu od naszej sejmowej – dość merytoryczna.. Miller po debacie podziękowała posłom i posłankom za dyskusję, która była pełna szacunku i tolerancji. Sarach W., posłanka PK, dodała również, że „za pięc lat popatrzymy wstecz i będziemy się zastanawiać o co było tyle szumu?”. Zaś sam David powiedział, iż jest to ważny krok, który umocni społeczeństo.

Związki partnerskie w UK nie są niczym nowym, bowiem już od ponad 8 lat obywatele i obywatelki mogą je zawierać. Dają im większość praw, które przysługują malżeństwom różnopłciowym. Jeżeli ustawa małżeńska przejdzie i w niedługim czasie wejdzie w życie – pozwoli ona związkom partnerskim przeistoczenie się w związek małżeński.