Joanna Mizielińska zaprasza do udziału w badaniu „Rodziny z wyboru”

Para gejów„Rodziny z wyboru” to pierwszy w Polsce kompleksowy projekt badawczy, który dotyczy rodzin nieheteroseksualnych, tworzonych i funkcjonujących bez społecznego i prawnego wsparcia. Często – wychowujących dzieci.

Projekt trwa dokładnie dwa lata – do 2015 roku. Badanie zostanie przeprowadzone na próbie 1100 osób pozostających w związkach homoseksualnych. Później zostanie przeprowadzonych 50 wywiadów pogłębionych, badanie etnograficzne i zogniskowane wywiady grupowe.

Podstawowym celem badań jest pokazanie złożoności i różnorodności konfiguracji rodzinnych i intymnych osób nieheteroseksualnych w Polsce oraz zrozumienie wyzwań, z którymi zmagają się w codziennym życiu.

„Rodziny z wyboru” chcą zbadać jak osoby homoseksualne tworzą w Polsce relacje między sobą, a także w swym bezpośrednim otoczeniu. Jak radzą sobie z wykluczeniem społecznym i z pułapkami prawnymi oraz jak zmagają się z kwestiami rodzicielstwa, a także jakie są doświadczenia i potrzeby dzieci w rodzinach nieheteroseksualnych.

„Nasz projekt nie dotyczy tylko tych rodzin, w których wychowywane są dzieci” – mówi Joanna Mizielińska, kierowniczka projektu „Rodziny z wyboru”, profesorka nadzwyczajna w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Do udziału w badaniu mogą przystąpić wszystkie osoby pełnoletnie, które są co najmniej 6 miesięcy w homoseksualnym związku. Zgłoszenia na rodzinyzwyboru.pl.

Źródło: Replika