Już jest oświadczenie w sprawie aktów nienawiści wobec środowiska LGBT

Tęcza w WarszawieW dniu dzisiejszym w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii znów było gorąco. Policja została zaalarmowana groźbą podłożenia bomby. Kilka dni wcześniej do pomieszczenia, w którym odbywał się pokaz filmu o tematyce LGBT został wrzucony granat dymny.

„Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz jako obywatelka stanowczo protestuję przeciwko wszelkim zachowaniom wynikającym z dyskryminacji osób, które w naszym społeczeństwie stanowią mniejszość. Potępiam nienawiść i agresję wobec nich. Zdecydowana większość Polaków kieruje się podstawowymi zasadami przyzwoitości i tolerancji. Sprawmy, aby wszelkie mniejszości w tym osoby nieheteroseksualne, mogły się czuć w naszym kraju bezpiecznie i godnie, aby nie musiały doświadczać upokorzeń i przemocy fizycznej.” – Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.