Kalifornia: Ułatwienia dla transgenderowych uczniów

Tom Ammiano
Tom Ammiano

Stan Kalifornia jest jednym z pierwszych, które wdrażają rozwiązania prawne  mające na celu ułatwienie życia szkolnego uczniom., którzy nie utożsamiają się ze swoją płcią. Bliźniacze rozwiązania, choć nie do końca podobne wprowadziły dwa inne stany: Massachusetts i Conecticut, jednak tylko w Kalifornii staną się obowiązującym prawem.

Nowe zarządzenia nakazują szkołom, by te pozwoliły uczniom – od przedszkolaków do młodzieży – chodzić do ubikacji dla tej płci, z którą się utożsamiają. Dzieci również mogą wybierać z którą płcią chcą uczęszczać na zajęcia wuefu, a nauczyciele muszą tą decyzję uszanować.

Zwolennicy nowego prawa są zgodni, że ukróci to nękanie i dyskryminację transgenderowych dzieci. Szkoły w Los Angeles i San Francisco już wprowadziły podobne zapisy chroniące uczniów. Jak podają media, nie zaobserwowano w tych miejscach żadnych problemów.

Przeciwnicy donoszą, że takie przepisy naruszają prawa innych uczniów. Zezwolenie np. chłopcom na korzystanie z szatni czy toalet damskich ( i na odwrót) to – jak tłumaczą – nieuszanowanie prawa do prywatności dziewcząt (i odwrotnie).

Tom Ammiano, twórca przepisów o transgenderowych uczniach powiedział, że faktycznie mogą one wprowadzać część uczniów w zakłopotanie. Lecz nie powinno to być jego zdaniem wymówką dla dyskryminacji, na którą napotykają się osoby utożsamiające z płcią inną niż ich biologiczna.

Źródło: lewica.pl