Kardynał Aguilar: „Homoseksualizm to jest niedorozwojem”

Fernando Sebastian Aguilar– Ho­mo­sek­su­alizm to nie­do­ro­zwój sek­su­al­ny, który czę­sto daje się le­czyć – prze­ko­nu­je kar­dy­nał – no­mi­nat abp Fer­nan­do Se­ba­stián Agu­ilar, C.M.F., ar­cy­bi­skup se­nior Pam­pe­lu­ny.

Wypowiedź ta wywołała oburzenie licznych mediów świeckich w Hiszpanii, a środowiska LGBT oskarżają słowa hierarchy, który został niedawno włączony przez papieża Franciszka do Kolegium Kardynalskiego o homofobię.

W swojej wypowiedzi dla dziennika „Diario Sur” arcybiskup powiedział, że homoseksualizm „w sposób wadliwy wyraża seksualność” ponieważ ludzka płciowość ma „strukturę i cel, którym jest prokreacja”.

– Nasze ciała mają licz­ne wady. Ja mam wy­so­kie ci­śnie­nie, wadę, którą pró­bu­ję na­pra­wić jak tylko mogę – mówi 84-let­ni duchow­ny. – Mó­wie­nie, że ho­mo­sek­su­alizm jest nie­do­ro­zwo­jem nie jest ob­ra­zą. Po­ma­ga, gdyż w wielu przy­pad­kach ho­mo­seksuali­zmu przy od­po­wied­niej te­ra­pii moż­li­we jest wy­zdro­wie­nie i sta­nie się nor­mal­nym – dodał były or­dy­na­riusz die­ce­zji León.

Wiele organizacji wydało już swoje oświadczenia potępiające wypowiedź kardynała. W Ma­la­dze w ra­mach pro­te­stu, pary ho­mo­sek­su­al­ne, trzy­ma­jąc w rę­kach krzy­że, ca­ło­wa­ły się pu­blicz­nie przed wej­ściem do Ka­te­dry.

3 Comments

 1. Rozumiem, że on tak to rozumie. Wolno mu :-) Nie rozumiem tego protestu, że on tak to rozumie. Wolno mi?

 2. Ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjny! Nigdy bym nie obraził osoby homoseksualnej, tylko dlatego że jest jaka jest.
  Natomiast mówienie że homoseksualizm jest czymś normalnym to po prostu głupota.
  A czy nikomu do głowy nie przyszło, że ta demonstracja obraża chrześcijan?

  1. ‚ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjny natomiast mówienie że homoseksualizm jest czymś normalnym to po prostu głupota.’
   nie można być tolerancyjnym ‚ale’, ‚natomiast’ czy ‚chociaż’ (na takiej samej zasadzie ja mogłabym powiedzieć ‚jestem mocną szatynką ale mam blond włosy’, no nie da się tak)
   Skoro ta ‚demonstracja’ (która jest po prostu walką o akceptację, o uczłowieczenie i moralność) obraża wyżej wymienionych chrześcijan, oznacza to, że chrześcijanie czują się urażeni kiedy inni próbują naprawiać gdzieś zagubioną moralność i dobroć wśród ludzi. Bo nie da się być dobrym ‚natomiast’ nie akceptować homoseksualizmu, tylko dlatego, że ktoś kiedyś w Kościele powiedział, że jest ‚zły’ (bo nie jest).
   Uważam też, że pisanie i w ogóle głoszenie takich poglądów jak ‚Nowy’ czy Kardynał Aguilar powinno być karane, to że konstytucja gwarantuje wolność poglądów czy wyznań nie oznacza, że w swoich poglądach można obrażać innych (szczególnie nie mając żadnego powodu), a pisanie, że uznanie osób homoseksualnych za normalnych jest ‚głupotą’ jest po prostu obrazą i propagowaniem nienawiści i nietolerancji
   ps ‚homoseksualizm’ to orientacja seksualna, a nie choroba

Comments are closed.