Kardynał Aguilar: „Homoseksualizm to jest niedorozwojem”

Fernando Sebastian Aguilar– Ho­mo­sek­su­alizm to nie­do­ro­zwój sek­su­al­ny, który czę­sto daje się le­czyć – prze­ko­nu­je kar­dy­nał – no­mi­nat abp Fer­nan­do Se­ba­stián Agu­ilar, C.M.F., ar­cy­bi­skup se­nior Pam­pe­lu­ny.

Wypowiedź ta wywołała oburzenie licznych mediów świeckich w Hiszpanii, a środowiska LGBT oskarżają słowa hierarchy, który został niedawno włączony przez papieża Franciszka do Kolegium Kardynalskiego o homofobię.

W swojej wypowiedzi dla dziennika „Diario Sur” arcybiskup powiedział, że homoseksualizm „w sposób wadliwy wyraża seksualność” ponieważ ludzka płciowość ma „strukturę i cel, którym jest prokreacja”.

– Nasze ciała mają licz­ne wady. Ja mam wy­so­kie ci­śnie­nie, wadę, którą pró­bu­ję na­pra­wić jak tylko mogę – mówi 84-let­ni duchow­ny. – Mó­wie­nie, że ho­mo­sek­su­alizm jest nie­do­ro­zwo­jem nie jest ob­ra­zą. Po­ma­ga, gdyż w wielu przy­pad­kach ho­mo­seksuali­zmu przy od­po­wied­niej te­ra­pii moż­li­we jest wy­zdro­wie­nie i sta­nie się nor­mal­nym – dodał były or­dy­na­riusz die­ce­zji León.

Wiele organizacji wydało już swoje oświadczenia potępiające wypowiedź kardynała. W Ma­la­dze w ra­mach pro­te­stu, pary ho­mo­sek­su­al­ne, trzy­ma­jąc w rę­kach krzy­że, ca­ło­wa­ły się pu­blicz­nie przed wej­ściem do Ka­te­dry.

Post Author: ruchlgbt

2 thoughts on “Kardynał Aguilar: „Homoseksualizm to jest niedorozwojem”

  Anna

  (24 września 2014 - 13:48)

  Rozumiem, że on tak to rozumie. Wolno mu :-) Nie rozumiem tego protestu, że on tak to rozumie. Wolno mi?

  Nowy

  (6 lipca 2016 - 21:02)

  Ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjny! Nigdy bym nie obraził osoby homoseksualnej, tylko dlatego że jest jaka jest.
  Natomiast mówienie że homoseksualizm jest czymś normalnym to po prostu głupota.
  A czy nikomu do głowy nie przyszło, że ta demonstracja obraża chrześcijan?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *