Kościół ma ogromny wpływ na politykę i edukacje seksualną

Aż połowa osób ankietowanych twierdzi, że w Polsce Kościół wywiera zbyt duży wpływ na politykę. Tylko pięć procent chciałoby większego wpływu Kościoła na władze.

Edukacja seksualna w szkołach jest dla Polaków czymś ważna. Z badań wynika, że w naszym społeczeństwie jest ogromne poparcie dla edukacji seksualnej w szkołach. Nawet bardzo religijne osoby opowiadają się za takim rozwiązaniem.

Źródło: Gazeta.pl

1 Comment

  1. Nie przekreślajmy całkowicie wpływu Kościoła na politykę. Czasem jest on dobry i służy dobru ludzkiemu i społeczeństwa jako ogółu.

Comments are closed.