Liczba adopcji przez homoseksualistów rośnie – hrabstwo York

adopcja prze pary jednopłcioweOpublikowane w ostatnich dniach statystyki hrabstwa York w Wielkiej Brytanii pokazują, że liczba adopcji przez pary homoseksualne znacząco wzrosła. Liczba takich adopcji wynosi w tym regionie już 12,5 % z wszystkich wniosków adopcyjnych. Co ciekawe wszystkie wnioski par gejowskich i lesbijskich zostały rozpatrzone pozytywnie.

Tendencje wzrostową potwierdzają dane z poprzednich lat: w 2012 roku odsetek par homoseksualnych, które zaadoptowały dziecko wynosił 9%, natomiast w 2009 nie odnotowano w hrabstwie ani jednego takiego przypadku. Pary homoseksualne muszą przejść taki sam proces weryfikacyjny, jak pary heteroseksualne. Jednym z warunków przyznania prawa do adopcji jest na przykład wykazanie, że partnerstwo jest trwałym związkiem rodzinnym.

Równe traktowanie w staraniu się o adopcje parom jednopłciowym zapewniają przepisy z 2007 roku, nakładające na dostawców usług i towarów obowiązek równego traktowania. W 2010 roku w hrabstwie zaczęła obowiązywać także ustawa o równości.

Możliwość adopcji dla gejów, lesbijek i transseksualistów stała się możliwa dzięki Children Act z 2002 roku, gdy z warunków zostania rodzicami, zniknął zapis o konieczności bycia małżeństwem.