Muzułmanie: nie chcemy małzeństw homoseksualistów we Francji! (list)

Flaga LGBT
Flaga LGBT

Warto napomnieć, iż list został podpisany już przez wielu intelektualistów, ważnych przedsiębiorców i przedstawicieli wielu ugrupowaąń muzułmańskich. Wzywa on do przybycia na marsz protestacyjny który odbędzie się w niedziele w Paryżu. Pośród grup społecznych które negatywnie wypowiadały się na temat nowej ustawy pozwalającej osobom tej samej płci wchodzić w związek małżeński przeważają głównie katolicy, ale również społeczność żydowska, protestancka i prawosławna.

Demonstracja w paryżu nazsywana przez organizatorów „Marszem wszystkich” jest protestem przeciw samej ustawie do ktorej i tak przychyla się ponad 60% ludzi. Marsz może przyciągnąć bagaleta pół miliona osób.

W tym mniejscu muszę jeszcze wspomnieć, iż muzułmańska mniejszość we Francji jest jedną z największych w Europie i liczy około pięć milionów osób – piszę Reuters. Rząd przyjął projekty ustawy 7 listopada a już teraz wiemy że został on poparty przez większość. Dzięki tej ustawie już w maju lub czerwcu b.r. wiele par homoseksualnych będzie mogło zawrzeć swój związek cywilnie jak również dostanie pozwolenie na adopcje dzieci. Jest to duży krok w przód Francji, która jako druga po Wielkiej Brytanii staje się krajem myślącym o swoich obywatelach.

W ostatnim czasie polski rząd dyskutował na temat związków partnerskich i w końcowej fazie je odrzucił. Francja, związki partnerskie ma od 1999 roku nazwane PACS. Legalizuje on związki nieformalne między dwojgiem ludzi bez względu na płeć, dając takim parom w niektórych dziedzinach – jak rozliczanie sie z urzędem skarbowym – podobne prawa jak małżeństwom heteroseksualnym. Polska w tym segmencie jest dużo zacofana.