Nowy raport na temat stanu homofobii w całej Unii Europejskiej.

amnestyAmnesty International rozpoczęła nowy raport na temat stanu homofobii w całej Unii Europejskiej. Zatytułowany: „Bo tego, kim jestem: Homofobia, transfobia i zbrodni nienawiści w Europie” – to ukazuje kilka luk w ustawodawstwie państw członkowskich UE, które narażają społeczność LGBT na prześladowania.

Niemiecki kodeks karny jest cytowany jako nie mający żadnego przepisu dotyczącego przestępstw z nienawiści. Tworzy podkategorii „politycznie motywowanych przestępstw” składających się z ksenofobii i antysemityzmu.

Bułgaria, Czechy, Łotwa i Włochy są również wymienione jako kraje, w których nie ma ochrony przed przestępczością homofobiczną i transfobiczną.

Tylko mała część krajów chroni i dba o gejów i lesbijki.

„Z powodu dyskryminacji, uprzedzeń i przemocy, wielu ludzi w Europie nadal ukrywać swoją orientację seksualną i tożsamość płciową, w tym wśród kolegów, przyjaciół, kolegów szkolnych i członków rodziny” czytamy w raporcie.

W celu skutecznego zwalczania przestępstw ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, Amnesty proponuje, że „władze powinny wprowadzić ulepszenia w kilku obszarach. Obecnie, istnieją luki w prawodawstwie w wielu krajach UE, a dochodzenie i ściganie przestępstw z pobudek nienawiści są często niewykonalne. Nie ma wsparcia dla ofiar, które z kolei mogą być niechętni do zgłaszania przestępstw na policję.