Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków”

studencka-konferencja-naukowa-ptdziecko-dziecinstwo-we-wspolczesnym-swiecie_8Zakład Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Katedry Nauk Historyczno-Prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

„Związki pozamałżeńskie na przestrzeni wieków”

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2013 r. w Białymstoku
Celem Konferencji jest przybliżenie funkcjonowania związków pozamałżeńskich w różnych epokach historycznych, przede wszystkim z perspektywy prawnej i socjologicznej. Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala na podjęcie wielu zagadnień dotyczących pożycia w związkach pozamałżeńskich, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, podatkowego czy prawa wewnętrznego Kościoła lub związku wyznaniowego.

Proponowane tematy paneli dyskusyjnych:
1. Związki pozamałżeńskie w historii społecznej Europy,
2. Kościoły i związki wyznaniowe wobec osób żyjących w związkach pozamałżeńskich,
3. Związki pozamałżeńskie we współczesnych europejskich systemach prawnych,
4. Związki pozamałżeńskie w Polsce – stan obecny i projekty regulacji prawnych.

W ramach Konferencji organizatorzy zapewniają wszystkim Uczestnikom materiały konferencyjne, napoje i obiady, zwiedzanie Pałacu i Parku Pałacowego Branickich, Parku Planty, certyfikaty uczestnictwa oraz za dodatkową opłatą uroczystą kolację 22 października. Planowane jest także opublikowanie nadesłanych referatów w recenzowanej monografii.
Więcej informacji tutaj.