Organizacje we Włoszech sprzeciwiają sie projektowi ustawy o homofobii

fot. stop FlickrWe Włoszech został opublikowany apel, który nawołuje do blokady propozycji ustawy przeciwko homofobii. Autorem apelu jest stowarzyszenie Giuristi per la Vita. W sieci Internet podpisało się pod apelem ponad 27 tys.osób. Wszystkim deputowanym stowarzyszenie Famiglia Domani markiza Luigi Coda Nunziante przesłało opracowanie, z którego jasno wynika, że projekt jest niezgodny z wolnością wypowiedzi, która gwarantuje włoska konstytucja.

W ogólnokrajowych dziennikach stowarzyszenie Alleanza Cattolica przedstawiło manifest pod nazwą ”Rzeczywiste związki a homofobia: pięć stałych punktów”. Stowarzyszenie zorganizowało także w Izbie Deputowanych manifestacje sprzeciwu ze świecą w ręku na wzór francuskich veilleurs, co oznacza dosłownie stróżów, czuwających.

W publicznej krytyce padły słowa wypowiedziane przez ks. arcybiskupa Ferrara-Comacchio, Luigia Negri: ”Projekt tej ustawy o homofobii jest bardzo poważną sprawą, jest klęską laickiego państwa i utwierdzaniem się nowych tendencji totalitarnych. Wydaje się, że w tym wszystkim chrześcijaństwo jest nieobecne (…). Wiek XX i XXI jest niezwykle bogaty w społeczne eksperymenty, w których obywatele zostali pozbawieni swobody przeżywania głębokich przekonań własnej egzystencji, a nawet życia, ponieważ te przekonania były uważane za negatywne i groźne dla państwa zarówno faszystowskiego, jak i komunistycznego ”

Źródło: http://www.fronda.pl/a/wloskie-organizacje-przeciwko-projektowi-ustawy-o-homofobii,30313.html