Osoby homoseksualne nie będą się leczyć na koszt partnera

Osoby w związku partnerskim / www.sxc.huOsoby w związkach partnerskich nie będą mogły korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego swojego partnera w NFZ.

Robert Biedroń (Twój Ruch) postanowił napisać interpelację poselską do Ministerstwa Zdrowia, w której zawarł informację, że do jego biura zgłaszają się polscy obywatele, którzy zawarli jednopłciowy związek małżeński lub związek partnerski za granicą. Kiedy jedno z nich jest ubezpieczone w NFZ, a drugie np. pracuje za granicą  nie ma prawa do bezpłatnego leczenia.

Biedroń uważa, że niepracujący partnerzy powinni mieć prawo do ubezpieczenia. Powołuje się na artykuł 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. A więc zgodnie z tą regułą osoba ubezpieczona powinna zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków swojej rodziny. – Za takich uznać należy przebywających i mieszkających na terenie Rzeczypospolitej partnerów lub małżonków (obcokrajowców) ubezpieczonych obywateli polskich – mówi Robert Biedroń.