Po legalizacji małżeństw jednopłciowych Sąd w Utah zawiesił tymczasowo małżeństwa dla osób homoseksualnych

Lesbijki czekają na ślub w Utah (Fot. JIM URQUHART REUTERS)W konserwatywnym stanie Utah prawo osób nieheteroseksualnych do zawierania małżeństw zostało zawieszone przez Sąd Najwyższy. Przywilej ów nadany został w grudniu, a teraz nieaktualny będzie aż do czasu, gdy sprawie wypowie się sąd apelacyjny.

W grudniu okręgowy sędzia federalny – Robert Shelby – zniósł prawo niepozwalające na zawarcie małżeństwa osobom homoseksualnym. Decyzja ta była zadziwiająca, jeśli wziąć pod uwagę, że Utah jest stanem bardzo konserwatywnym, a dwie trzecie jego mieszkańców należy do Kościoła mormonów, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się małżeństwom osób tej samej płci. Radość mniejszości seksualnych nie trwała jednak długo. Sędzia Sonia Sotomayor, który powszechnie uważany jest za osobę liberalną, wydał orzeczenie zawieszające wyrok sądu federalnego, pozwalającego na małżeństwa osób tej samej płci.

Czytaj więcej: Stan Utah bije rekordy. Od legalizacji małżeństw jednopłciowych dziennie jest około 8 ślubów.

Sędzia Shelby decyzję swoją uargumentował tym, że zabranianie osobom homoseksualnym zawierania małżeństw narusza prawa mniejszości seksualnych, gwarantowane 14. poprawką do konstytucji, zapewniającą bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Shelby podkreślił także, że nikt ze stanu Utah nie przedstawił wystarczających dowodów, mających poświadczyć negatywny wpływ małżeństw osób tej samej płci na związki heteroseksualne. Poza tym – wyrok ten był o tyle ważny, że istniała szansa na przełamanie się innych stanów, które, idąc śladem Utah, zezwoliłyby na zalegalizowanie związków osób homoseksualnych.

Od grudniowego, pozytywnego dla mniejszości seksualnych, wyroku, małżeństwa zawarło ponad 900 par homoseksualnych. Ostatnia decyzja Sądu Najwyższego w żaden sposób nie zakwestionowała ich legalności.

Niestety, nieznana jest nam jeszcze data posiedzenia sądu apelacyjnego, który rozstrzygnie ten spór. Spodziewać można się jednak, że obrady odbędą się w najbliższym czasie, ponieważ sąd wyznaczył władzom amerykańskiego stanu czas na dostarczenie pisemnej argumentacji do 27 stycznia. Praw gejów i lesbijek reprezentować będą w sądzie trzy homoseksualne pary, które zakwestionowały zakaz zawierania związków małżeńskich przez mniejszości seksualne w sądzie federalnym.

Jak dotąd jedynie 17 stanów oraz stołeczny Dystrykt Kolumbii zezwoliły na zawieranie małżeństwa przez osoby tej samej płci.