Polska naruszyła prawo dwóch kobiet, które zawarły ślub w UE.

Lesbijki
Lesbijki

Dwie kobiety w 2010 roku zawarły związek małżeński w Edynburgu. Niedawno wystąpiły do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego składając do rąk urzędników skargę, jakoby Polska naruszyła ich prawa.

Polscy urzędnicy odmówili wpisu do akt stanu cywilnego informacji o zawarciu przez nie związku. Wojewoda twierdzi, że związki partnerskie nie są w Polsce formalnie rejestrowane, bo nie ma regulacji prawnych.

„W obecnym stanie prawnym związki partnerskie są zatem relacjami ze sfery prywatnej obywateli i nie mają wpływu na stan cywilny osób” – powiedział wojewoda.

Polskie prawo nie reguluje spraw związanych z zawieraniem związków partnerskim za granicą. Jednocześnie – ich zdaniem – prawo nie przewiduje regulacji, która by wprost zakazywała wpisu zawarcia związku partnerskiego zawartego za granicą do aktu stanu cywilnego. – czytam w Gazecie Wyborczej.