[RAPORT]: Gdzie się żyje gejom najlepiej? A gdzie najgorzej?

Mapa PlanetRomeoZ ponad 100 tysięcy zebranych ankiet z całego świata wynika, że najlepiej gejom żyje się w Skandynawii. Najgorzej zaś w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zastanawiacie się jak wypadła w ankiecie Polska?

Osoby odpowiedzialne za stworzenie raportu z przedmiotowej ankiety piszą, że dzięki internetowi osoby homoseksualne na całym świecie mogą dzielić się informacjami i wspierać się nawzajem niezależnie od tego, czy takim wsparciem obdarzają ich rodacy.

Ów raport został złożony z odpowiedzi 115 tysięcy użytkowników portalu gejowskiego PlanetRomeo. Kwestionariusz z pytaniami powstał we ścisłej współpracy z socjologami z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Opracowali dzięki tym odpowiedziom Indeks Szczęścia Gejów (Gay Happiness Index). Ukazuje on w jakich miejscach na Ziemi gejom żyje się dobrze ze swoją orientacją, a w których źle.

Dotyczy on głównie trzech zagadnień takich jak opinia publiczna (poglądy społeczeństwa na temat osób homoseksualnych), zachowania społeczne (sposób traktowania gejów w danym kraju), satysfakcja z życia (poziom akceptacji własnej orientacji).

Osoby ankietowane mogły przyznać swojemu krajowi od 0-100 punktów. Wszystkie zaś punkty decydowały o miejscu w ogólnym rankingu. Kolor czerwony w raporcie oznacza pogorszenie, szary – brak zmian, a zielony oznacza, że sytuacja osób poprawia się. Czołówka listy wygląda następująco:

Ankieta gdzie gejom żyje się najlepiej a gdzie najgorzej

Na samej górze raportu widzimy kraje Skandynawskie. To właśnie one zdominowały pierwsze miejsca. Kolejne kraje „gay friendly” to Nowa Zelandia, Tajlandia oraz Australia. Warto tutaj nadmienić, że dość wysokie, bo 20 miejsce zajęli nasi sąsiedzi – Czesi.

Jeżeli chodzi o Polskę to według przeprowadzonej ankiety sytuacja osób poprawia się. Tak przynajmniej stwierdziła większość badanych, którzy wzięli udział w ankiecie w Polsce (około 2 tysiące osób). Polska znalazła się na 51 miejscu.

Ankieta gdzie gejom żyje się najlepiej a gdzie najgorzej 1

Przejdźmy teraz do tych gorszych informacji. Mieszkańcy takich krajów jak Turcja, Rosja czy Egipt w odpowiedziach informowali o wyraźnym pogorszeniu się sytuacji panującej w ich kraju.

Wszystkie odpowiedzi wraz z pełnym rankingiem możemy znaleźć na oficjalnej stronie, która została stworzona na potrzeby raportu.