Regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2013 roku.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Serwis, portal – Strona internetowa z dostarczająca wiadomości dla ludzi LGBT znajdujący się pod adresem www.ruchlgbt.pl.

b) Administrator – Osoba zajmująca się zarządzaniem serwisem.

c) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnionych przez Właściciela.

2. Postanowienia ogólne

a) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego  dostępnego pod adresem www.ruchlgbt.pl.

b) Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Treści użytkownika oraz odpowiedzialność.

a) Użytkownicy portalu mają możliwość publikowania treści, jednakże robią to na własną odpowiedzialność.

b) Użytkownik dodający nowe treści nie może naruszać polskiego prawa, publikować treści o tematyce erotycznej z udziałem osób nieletnich, nakłaniających do prostytucji, propagujących konsumpcję nielegalnych używek. Administrator ma pełne prawo do współpracy z organami ścigania i każda próba łamania polskiego prawa będzie zgłaszana.

c) Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści.

d) Właściciel portalu nie jest odpowiedzialny za treści publikowane przez użytkowników.

e) Opublikowanie jakichkolwiek treści na portalu wiąże się automatycznie z przekazaniem do nich praw autorskich Właścicielowi serwisu by ten mógł udostępnić je innym użytkownikom.

f) Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za wycieki danych związanymi z atakami hakerów.

4. Kopiowanie treści opublikowanych na Portalu

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie treści publikowanych przez Redakcje Portalu do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu jest bezwzględnie zakazane.

5. Postanowienia końcowe

a) Ruch LGBT zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego regulaminu.

b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *