Robert Biedroń uczestniczył w debacie Forum Dialogu o Społeczeństwie Obywatelskim.

Robert Biedroń w StambulePoseł Twojego Ruchu Robert Biedroń 14 i 15 grudnia uczestniczył w organizowanym w Stambule, Forum Dialogu o Społeczeństwie Obywatelskim.

Było to ostatnie z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach wymiany parlamentarnej, mającej na celu zbliżenie Turcji i Unii Europejskiej. Podczas czterech dyskusji panelowych omówione zostały podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, jego rola w budowaniu relacji Turcja – Unia Europejska, zależności między społeczeństwem obywatelskim, a globalizacją oraz rolę i funkcjonowanie organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym.

W debacie udział wzięli przedstawiciele tureckiego parlamentu, organizacji pozarządowych, negocjatorzy traktatów akcesyjnych z Unią Europejską oraz działacze na rzecz praw człowieka. Robert Biedroń na pewno skorzysta ze zdobytego w czasie wyjazdu doświadczenia w swojej dalszej pracy posła – czytamy na Facebooku Roberta Biedronia.