Robert Biedroń został wybrany na szefa Rady Europy ds. praw osób LGBT.

 

Robert Biedroń
Robert Biedroń

Już jakiś czas temu pisaliśmy o Robercie Biedroniu, który kandydował na szefa Rady Europy ds. praw osób LGBT. Zgromadzenie Parlamentarne wybrało go.

Na obecnie trwającym posiedzeniu w Madrycie (16-18 września), zgromadzenie jednogłośnie wybrało posła Roberta Biedronia na stanowisko Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. LGBT.

Urząd powstał w 2011 roku w ramach reformy, która przekształciła Komitet Równych Szans Kobiet i Mężczyzn w Komitet ds. Równości i Niedyskryminacji, który zajmuje się kwestiami równości i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, kolor skóry, religię i poglądy polityczne.

Biedroń zastąpi na tym stanowisku Håkona Haugli, norweskiego prawnika z Partii Pracy, który pełnił tą funkcję od 2012 roku.

Teraz do obowiązków posła będzie należeć: działanie w zakresie ochrony, a także promocji praw osób LGBT, zbieranie informacji dot. dyskryminacji osób LGBT, obserwowanie działań oraz utrzymywanie stosunków z Biurem Komisarza Praw Człowieka, Rady Europy, Komitetem Ministrów i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz parlamentami narodowymi, Parlamentem Unii Europejskiej, Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Agencją Praw Podstawowych i Komisją Europejską, a także sprawowanie kontroli i uzupełnianie istniejących rezolucji i rekomendacji Rady Europy dot. osób LGBT.

Źródło: Queer.pl