Rozwiązanie konkursu, w którym do zdobycia była książka Alana Bieleckiego pt. „Rówieśnik komputera”

Od 19 do 31 grudnia można było przesyłać odpowiedzi w konkursie. Chcielibyśmy ogłosić zwycięzców, do których powędruje owa książka. Nagrodziliśmy następujące odpowiedzi:

– Wagony typu „boczniak” były w okresie międzywojennym i po H wojnie światowej – prawie do końca lat 60 – tych XX wieku podstawowym środkiem transportu w kolejowym ruchu regionalnym na PKP. Budowanie ich w dziesiątkach typów i wersji rozpoczęto już na początku XX wieku dla kolei pruskich.. Celem przyświecającym konstruktorom było przewiezienie w takim wagonie jak największej liczby pasażerów. W związku z tym w wagonach tych zrezygnowano wewnątrz z korytarzy na korzyść dodatkowych miejsc dla podróżnych .Natomiast do komunikacji miedzy przedziałami służył pomost – stopień poprowadzony po obu stronach wzdłuż całej jego długości. Po tym pomoście przemieszczała się również podczas jazdy drużyna konduktorska .W jednym wagonie znajdowały się niejednokrotnie przedziały różnych klas przez co niektóre z nich były przestronniejsze i posiadały podwójne okna. Cecha charaktery styczną tych wagonów była duża liczba bocznych drzwi wejściowych (stąd rozpowszechniona nazwa „boczniak”) umożliwiających sprawne wsiadanie i wysiadanie. Wagony te nie posiadały przejść między wagonami, natomiast niektóre z nich wyposażone były z budkę hamulcową na jednym z końców. – odpowiedź Gosi.

– Rodzaj wagonów dwu-, trzy- i czteroosiowych wagonów „boczniaków” o drewnianej konstrukcji nadwozia, były to wyłącznie wagony polskiej konstrukcji i produkcji. – odpowiedź Arkadiusza.

– Wagon osobowy dawnej konstrukcji, przedziałowy bez korytarza wewnętrznego, z osobnymi drzwiami zewnętrznymi do każdego przedziału i stopniami bocznymi na całej długości wagonu. W Polsce boczniaki używano w ruchu planowym do lat siedemdziesiątych XX wieku. Zaletą boczniaków była szybka wymiana pasażerów, dzięki łatwemu dostępowi do drzwi.Wadą był brak możliwości korzystania z ubikacji i wagonu restauracyjnego. Po 1900 r. zaprzestano budowy wagonów z drewna, ze względu na jego wysoką cenę i wytwarzano je ze stali. – odpowiedź Tomka.

Z powyższymi osobami skontaktowaliśmy się e-mailowo. Książki powędrują do Was zapewne już po nowym roku. Gratulujemy.