”Socjologia seksualności. Marginesy” Jacka Kochanowskiego dostępna w księgarniach!

Socjologia seksualnosci Marginesy Jacek Kochanowski fot.merlin.pl”Heteroseksualne centrum jest fikcją – zatem tam nie dowiemy się niczego ciekawego o seksie. Za to eksploracja tego, co społecznie uznane za margines – i owszem ”– mówi socjolog Jacek Kochanowski, który jest autorem książki pt.: ”Socjologia seksualności. Marginesy” .Pozycja jest już dostępna od zeszłego tygodnia  w księgarniach.

Socjologia seksualności jest subdyscypliną naukową, która jest mało obecna na rynku piśmienniczym jednak zaczyna to się powoli zmieniać. Książka Jacka Kochanowskiego to wynik badań autora z okresu dziesięciu lat. Badania dotyczyły seksualności marginalnych, w szerokim rozumieniu tego pojęcia.
Autor w swojej książce osądza problematykę socjologii seksualności w ramach nauk społecznych, wskazując na jakie znaczenie mają badania nad jej marginesami  czyli obszarami, które wykraczają poza normy społeczne panujące w naszym społeczeństwie.
W książce znajdziemy również refleksje autora nad funkcjonowaniem mechanizmów kulturowej normatywizacji jak również procesów społecznego wytwarzania ciała.

”W książce tej staram się pokazać, jak ważne dla naszej wiedzy o seksualności jest studiowanie marginesów, to znaczy zachowań seksualnych uznawanych za marginalne, nietypowe itp. Heteroseksualne centrum jest fikcją – zatem tam nie dowiemy się niczego ciekawego o seksie. Za to eksploracja tego, co społecznie uznane za margines – i owszem. W książce piszę m.in. o tym, jak odbierane jest nam nasze ciało, dlaczego naked party to doświadczenie graniczne oraz dlaczego polska polityka LGBT nie jest polityką seksualną” – powiedział Jacek Kochanowski.

źródło: http://queer.pl/news/194062/kto-i-dlaczego-odbiera-nam-cialo