„Sprawmy, aby wszelkie mniejszości czuły się bezpiecznie” – apeluje Kozłowska-Rajewicz

Agnieszka Kozłowska-RajewiczSprawmy, aby wszelkie mniejszości, w tym osoby nieheteroseksualne, mogły się czuć w naszym kraju bezpiecznie i godnie – apeluje pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Wczoraj pisaliśmy o oświadczeniu, jakie wydała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w sprawie aktów nienawiści wobec środowiska LGBT.

Czytaj więcej: „Już jest oświadczenie w sprawie aktów nienawiści wobec środowiska LGBT.”

W środę rano biuro Kampanii Przeciw Homofobii (w skrócie KPH) otrzymało informację o zamiarze podłożenia bomby w siedzibie organizacji. Na miejsce wezwano policję, która przeszukiwała teren. W działanie były włączone psy tropiące.

Nie znaleziono żadnego ładunku wybuchowego.

KPH przypomina, że w ostatnich miesiącach wiele było podobnych zdarzeń. Dwa dni temu nieznani sprawcy wrzucili dwa granaty dymne do siedziby Krytyki Politycznej, w której odbywał się pokaz filmu o tematyce LGBT. KPH pragnie zwrócić uwagę, na fakt, że takie ataki powtarzają się notorycznie. Nie sposób zatrzymać gróźb w stronę organizacji na rzecz osób LGBT.

W przestrzeni publicznej osoby nieheteroseksualne spotykają się z nienawistnymi, pogardliwymi wypowiedziami.

„Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz jako obywatelka stanowczo protestuję przeciwko wszelkim zachowaniom wynikającym z dyskryminacji osób, które w naszym społeczeństwie stanowią mniejszość. Potępiam nienawiść i agresję wobec nich. Zdecydowana większość Polaków kieruje się podstawowymi zasadami przyzwoitości i tolerancji. Sprawmy, aby wszelkie mniejszości w tym osoby nieheteroseksualne, mogły się czuć w naszym kraju bezpiecznie i godnie, aby nie musiały doświadczać upokorzeń i przemocy fizycznej” – napisała pełnomocniczka w oświadczeniu.

W opinii Kampanii Przeciw Homofobii organy ścigania „mimo dobrych chęci nie posiadają narzędzi do skutecznego reagowania na podobne przypadki i karania sprawców”. Spowodowane jest to brakiem odpowiednich przepisów w kodeksie karnym, które uwzględniałyby motywację homofobiczną jako równoważną innym motywacjom na tle uprzedzeń jak np. w przypadku rasizmu czy antysemityzmu.

Na dzień dzisiejszy w Sejmie jest już kilka zaproponowanych projektów w sprawie mowy nienawiści. Pracują nad nimi trzy kluby parlamentarne – PO, SLD i Twój Ruch.