Z ostatniej chwili: Parlament Europejski przyjął raport Ulrike Lunacek, szefowej Intergrupy LGBT

Raport Ulrike Lunacek, szefowej Intergrupy LGBT został przyjęty przez Parlament Europejski. Jest to sprawozdanie w sprawie planu Unii Europejskiej, które dotyczy przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Za głosowało 394 posłów, przeciw – 176. „Przyjęcie Raportu Lunacek to ważny krok w kierunku opracowania i przyjęcia harmonogramu działań przeciwko homofobii […]

W Warszawie odbędzie się protest w obronie dzieci.

Dzisiaj w Warszawie planowo ma odbyć się Protest w Obronie Dzieci, który związany jest z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która jak podają organizatorzy protestu umożliwiłaby m.in. adopcję dzieci przez pary jednopłciowe w całej Unii Europejskiej. Organizatorzy zapowiadają, że protest jest inicjatywą obywatelską niezwiązaną z żadną partią polityczną i rozpocznie się już za kilka minut o równej […]

Nowe prawo, które chroni członków społeczności LGBT w Australii.

Na początku sierpnia weszło w życie nowe australijskie prawo, które chroni członków społeczności LGBT oraz osoby interseksualne przed dyskryminacją o podłożu religijnym. Ustawa dotycząca poprawki konstytucyjnej w sprawie dyskryminacji seksualnej (odnoszącej się do orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i statusu osoby interseksualnej) została zaakceptowana w czerwcu z ogromnym poparciem parlamentarzystów. Po raz pierwszy w historii służby […]