Zapraszamy do wsparcia badań naukowych „Aktywność turystyczna osób LGBT w Polsce”

Badania naukowe pt. „Aktywność turystyczna osób LGBT w Polsce” są zainicjowane przez Macieja Sitkowskiego w Studenckim Kole Naukowym Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure Club”. Jest to pierwsza tego rodzaju próba analizy postaw i zachowań turystycznych segmentu LGBT w Polsce, a także oszacowania stopy aktywności turystycznej tej grupy społecznej. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału […]