Raport Lunacek przyjęty. Legutko: „to żałosna ilustracja ideologicznego fanatyzmu”

Wczoraj pisaliśmy o przyjęciu rezolucji, według której cała Unia Europejska powinna wypracować plan działania dla ochrony praw osób LGBTI w różnych sferach życia takich jak zatrudnienie, edukacja, ochrona zdrowia czy życie rodzinne. Za rezolucją głosowało 394 posłów, przeciwnych było 176. – Przyjęcie Raportu Lunacek to ważny krok w kierunku opracowania i przyjęcia harmonogramu działań przeciwko homofobii […]

Z ostatniej chwili: Parlament Europejski przyjął raport Ulrike Lunacek, szefowej Intergrupy LGBT

Raport Ulrike Lunacek, szefowej Intergrupy LGBT został przyjęty przez Parlament Europejski. Jest to sprawozdanie w sprawie planu Unii Europejskiej, które dotyczy przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Za głosowało 394 posłów, przeciw – 176. „Przyjęcie Raportu Lunacek to ważny krok w kierunku opracowania i przyjęcia harmonogramu działań przeciwko homofobii […]