Robert Biedroń uczestniczył w debacie Forum Dialogu o Społeczeństwie Obywatelskim.

Poseł Twojego Ruchu Robert Biedroń 14 i 15 grudnia uczestniczył w organizowanym w Stambule, Forum Dialogu o Społeczeństwie Obywatelskim. Było to ostatnie z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach wymiany parlamentarnej, mającej na celu zbliżenie Turcji i Unii Europejskiej. Podczas czterech dyskusji panelowych omówione zostały podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, jego rola w budowaniu relacji Turcja – […]