Sędzia odmówił małżeństwa parom tej samej płci. Właśnie został zawieszony.

Sąd Najwyższy stanu Oregon zawiesił sędziego na trzy lata za sześć wykroczeń, w tym kilka dotyczących jego odmowy zawarcia małżeństwa parom tej samej płci.

Sędzia Vance Day zwrócił uwagę najwyższego sądu stanowego w 2015 r., gdy złożono wiele skarg na jego temat, w tym kilka dotyczących jego odmowy zawarcia małżeństw osób tej samej płci. Małżeństwa par LGBT zalegalizowane zostały w Oregonie w 2014, a sam sędzia już pierwszego dnia odmówił poślubienia pary jednopłciowej. Powiedział swoim pracownikom, by wysyłali pary homoseksualne do ich innych sędziów, ale nie odmawiali parom heteroseksualnym.

Według adwokata Day miał prawo odmówić parom homoseksualnym ze względu na jego „głęboko zakorzenione przekonania religijne”.

W stronę Daya zostało skierowanych osiem oskarżeń o wykroczenia sądowe, w tym okłamanie komisji, która prowadziła sprawę, zezwolenie przestępcy na posługiwanie się bronią w sądzie, zastraszanie innego sędziego w meczu piłkarskim jego syna swoją pozycją i wywieszanie zdjęcia Adolfa Hitlera w gmachu sądu.

 

Day przyznał się do zawieszenia portretu Hitlera w ramach galerii „Bohaterowie Dziedzictwa”, ale powiedział, że było to „trofeum” zdobyte przez siły amerykańskie w czasie II wojny światowej.

Sąd Najwyższy stanu Oregon uznał go za winnego sześciu z ośmiu zarzutów.