W Kijowie protest przeciwko homopropagandzie

Marsz gejowskiNa początku listopada pod przedstawicielstwem dyplomatycznym Niemiec w Kijowie odbyła się manifestacja przeciwko popierania propagandy homoseksualnej przez organizację związane z niemieckim rządem i niemieckimi partiami politycznymi.

Nadto manifestantom przeszkadzał fakt planowanego podpisania umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską. W manifestacji brało udział około 30 osób z Komitetu Rodziców Ukrainy i kilku innych organizacji.

Uczestnicy demonstracji wychodzą z założenia, że Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej i Fundacji Heinricha Bölla promują „obce społeczeństwu ukraińskiemu wartości oraz sponsorują działalność organizacji LGBT”. W dalszej części mówią, że to prowadzi do deprawowania ukraińskich dzieci. Co więcej, uważają, że umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z Unią Europejską ma na celu propagandę homoseksualizmu.

– Sprzeciwiamy się podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE, ponieważ będzie to prowadzić do nieuchronnej homoseksualizacji Ukrainy. Wielokrotnie wzywaliśmy rząd i parlamentarzystów ukraińskich do usunięcia z tekstu umowy dyrektywy homoseksualnej 2000/78/WE i innych przepisów prowadzących do rozprzestrzeniania się homoseksualizmu, lub do uzupełnienia umowy warunkami, która pozwolą chronić nasze suwerenne prawo do podejmowania decyzji politycznych opartych na tradycyjnej moralności — mówił współprzewodniczący Komitetu Rodziców Ukrainy, Aleksandr Skworcow.