W Warszawie odbędzie się protest w obronie dzieci.

lprotest9Dzisiaj w Warszawie planowo ma odbyć się Protest w Obronie Dzieci, który związany jest z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która jak podają organizatorzy protestu umożliwiłaby m.in. adopcję dzieci przez pary jednopłciowe w całej Unii Europejskiej.

Organizatorzy zapowiadają, że protest jest inicjatywą obywatelską niezwiązaną z żadną partią polityczną i rozpocznie się już za kilka minut o równej 12 na Placu Zamkowym.

Z naszych informacji wynika, że podobne akcje odbędą się również w innych krajach takich Europejskich, m.in. w Madrycie, Paryżu, Brukseli i Rzymie. Inicjatywa ma związek z planowanym na wtorek głosowaniem nad rezolucją Parlamentu Europejskiego, która dotyczy walki z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

– Znając postulaty środowisk LGBTI w Europie, można być pewnym, że do pakietu takich praw będzie zaliczone prawo do zawarcia małżeństwa, posiadania dziecka, adopcji, wykonywania wszelkich zawodów, jak np. nauczyciela czy pedagoga (niezależnie od poglądów rodziców i osób prowadzących placówki wychowawcze) – piszą na swojej stronie osoby odpowiedzialne za zorganizowanie protestu.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia popiera protest. – Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie podejmowaniem kolejny raz przez Parlament Europejski spraw, które nie leżą w jego kompetencji, konfliktują społeczeństwa, uderzają w rodziny i małżeństwa, projektują szczególne uprawnienia dla wąskich grup i ludzi, które przez system prawny chcą narzucić swą wizję życia i świata całemu społeczeństwu – piszą w apelu.

Monika Ksieniewicz z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania przekonuję, że owa rezolucja PE nie stanowi prawa, a jest jedynie zaleceniem o charakterze kierunkowym, które Komisja Europejska lub państwa członkowskie mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę.

W owym projekcie rezolucji czytamy, że państwa członkowskie oraz odpowiednie agencje są wzywane do podjęcia współpracy w sprawie kompleksowej polityki ochrony praw podstawowych osób LGBTI (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne) w perspektywie pięciu do dziesięciu lat.