Warszawiacy są mniej otwarci na gejów niż na obcokrajowców.

Fot. Sławomir Kamiński / AG
Fot. Sławomir Kamiński / AG

Osoby o innym kolorze skóry, narodowości czy wyznaniu cieszą się wyższą akceptacją niż osoby homoseksualne. Większa część mieszkańców nie powierzyła by im opieki nad swoim dzieckiem. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie ratusza.

„Z badania wynika, że 57 proc. warszawiaków nie chciałoby, żeby opiekę nad ich dzieckiem sprawowała osoba homoseksualna; przeciwnego zdania jest 34 proc. Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie potrafiło udzielić 8 proc. ankietowanych, a 1 proc. badanych odmówiło odpowiedzi. Na pytanie, czy zaakceptowaliby fakt, że osoba homoseksualna została ich lekarzem, twierdząco odpowiedziało 67 proc. mieszkańców stolicy (przecząco – 27 proc.). Homoseksualnego szefa w pracy zaakceptowałoby 71 proc. warszawiaków, bliskiego współpracownika – 75 proc., a najbliższego sąsiada – 79 proc.” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

Na pytanie, czy zgodzili by się, żeby osoba o innym kolorze skóry została opiekunem ich dziecka odpowiedziało twierdząco aż 77 procent warszawiaków. Przeciwnego zdania było 21 procent, a kolejne osiem procent nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

„Większość odpowiedziała też twierdząco na pytania o to, czy zaakceptowałaby, że osoba o innym kolorze skóry zostałaby ich najbliższym sąsiadem (95 proc.), bliskim współpracownikiem (94 proc.), lekarzem (92 proc.) i szefem w pracy (89 proc.). Wysoki poziom akceptacji warszawiacy deklarują też dla osób innych narodowości – 95 proc. zgodziłoby się, by osoba taka została ich najbliższym sąsiadem, 94 proc. – bliskim współpracownikiem, 91 proc. – ich lekarzem, 86 proc. – szefem w pracy, a 71 proc. – opiekunem ich dziecka” – czytamy.

Warszawiacy nie mają też oporów do zaakceptowania osób innego wyzwania. W tym przypadku na poszczególne pytania pozytywnie odpowiedziało od 75 proc. (opiekun dziecka) do 96 proc. (najbliższy sąsiad) warszawiaków. Wysoki odsetek odpowiedzi twierdzących uzyskano także na pytania o osoby z niepełnosprawnością ruchową – było ich od 44 proc. (opiekun dziecka) do 98 proc. (najbliższy sąsiad). Respondentów spytano też, czy osobom należącym do poszczególnych grup wynajęliby mieszkanie. W każdym przypadku większość odpowiedzi była twierdząca. Ich odsetek wahał się od 64 proc. (osoba homoseksualna) do 90 proc. (osoba innego wyznania). Jedynie w przypadku pytania o chęć wynajęcia mieszkania osobie z niepełnosprawnością intelektualną uzyskano mniej niż połowę odpowiedzi twierdzących (42 proc.), jednak nadal było ich więcej niż tych przeczących (39 proc.).

Jednoznacznej odpowiedzi nie potrafiło udzielić 18 procent ankietowanych. Prawie wszyscy uznali, że kobiety i mężczyźni powinni mieć równe prawa i być równo traktowani w życiu publicznym i rodzinnym, a także w pracy (po 98 proc.). W większości warszawiacy uważają też, że nie powinno zależeć od płci wykonywanie takich zawodów jak obsługa księgowa (99 proc. odpowiedzi przeczących), nauczyciel (99 proc.), kierowca autobusu (96 proc.), dyrektor firmy budowlanej (95 proc.), policjant (94 proc.), mechanik (88 proc.) czy opiekun dzieci (86 proc.).

Badanie zostało wykonane w dniach 9 maja – 3 czerwca. Zrealizował je CBOS na zlecenie ratusza. W sondażu udział wzięło 1100 mieszkańców w wieku 15 lat i więcej metodą bezpośrednich wywiadów.

Źródło: wyborcza.pl

1 Comment

  1. Zaskakujące statystyki jeśli weźmie się pod uwagę, że to Warszawa…

Comments are closed.