Większość gejów i lesbijek to wyznawcy religii. Z ateizmem utożsamia się 17% pośród nich.

krzyzWedług ruchu LGBT najwięcej homofobów znajdziemy wśród wyznawców dwóch największych religii- muzułmanów i katolików. Na zrozumienie geje i lesbijski nie mogą też liczyć wśród mormon. Osoby zrzeszające się w ruchu LGBT skarżą się nie tyle na brak zrozumienie, a wręcz na eskalację agresji wśród wyznawców tych religii. Z drugiej strony wśród osób homoseksualnych znajdziemy wyznawców wspomnianych wcześniej religii. W ich życiu wiara ma ogromne znaczenie.

Powszechnie uważa się, że wszystkie osoby homoseksualne, biseksualne czy transgenderyczne nie praktykują żadnej religii. Katolicyzm jak też islam nie pochwalają współżycia w obrębie tej samej płci. Nie tyle co nie pochwalają ale wręcz negują takie związki. Życie jednak, nie zawsze idzie w parze z restrykcyjnymi religijnymi przykazaniami. Wśród osób homoseksualnych aż 51 % jest osobami wierzącymi.

Wśród pozostałych 49 %, jedynie 17% deklaruje zupełny ateizm. Pozostałe osoby twierdzą, że wiara przestała odgrywać w ich życiu znaczenie po tym, gdy ich homoseksualizm zaczął być negowany przez współwyznawców. W badaniu prowadzonym przez Pew Research Center pytano również o religie najbardziej potępiające osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Według amerykańskich ankietowanych islam i katolicyzm przodują w nietolerancji wobec gejów i lesbijek. Do tego trzeba też dodać wyznawców mormonizmu.

Co ciekawe badania ukazują, że większą tolerancją wobec ruchu LGBT cechują się wyznawcy judaizmu oraz mniejszych religii. Przyczyna może tkwić w braku wyraźnego przywódcy, który w sprawie homoseksualizmu zabierałby jasną pozycję tak jak czyni to papież czy muzułmański imam.

Te dane mogą dla wielu księży i osób związanych z kościołem być niewygodne. Wyznaniem dominującym wśród osób zrzeszonych wokół ruchu LGBT jest religia katolicka. Jedynie 2 % wyznaje judaizm oraz inne religie.