Wyniki badań Grzegorza Iniewicza nad związkami mieszanymi

292936Wspólnie z Magdaleną Mijas i Bartoszem Grabskim, znany dr psychologii Grzegorz Iniewicz odkrywa przed nami charakterystykę relacji osób homoseksualnych. Tym razem autor pierwszego na polskim rynku podręcznika do psychologii LGB odkrywa przed nami wyniki badań nad związkami mieszanymi.

Badania nad małżeństwami, w których jeden partner jest heteroseksualny, najczęściej kobieta, a drugi homoseksualny, pokazują bardzo małe prawdopodobieństwo ich powodzenia. Powodem tego jest rozdźwięk w potrzebach seksualnych. Ujawnienie faktu homoseksualnej orientacji kończy się zazwyczaj rozwodem. Jeśli nawet do niego nie dojdzie, to homoseksualny partner, w związku z dezaprobatą partnerki wobec jego niezaspokojonych potrzeb, nie tylko seksualnych, ale też emocjonalnych, będzie szukał ich zaspokojenia poza związkiem.

Czytaj : Specyfika relacji w parach homoseksualnych

Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie homoseksualnej orientacji, przy różnorodnym jej nasileniu (od ekskluzywnego homoseksualizmu po osoby w zasadzie heteroseksualne, które sporadycznie wchodzą w relację homoseksualną), można przypuszczać, iż dość duży odsetek osób z tą orientacją jest w związkach małżeńskich. Tak więc szeroko dyskutowany problem wpływu homoseksualnej orientacji rodzica na rozwój dziecka właściwie już istnieje, niezależnie od prawnej formalizacji związków homoseksualnych. Prowadzone na ten temat badania nie potwierdzają bezpośredniego niekorzystnego wpływu na dzieci faktu, iż są wychowywane przez osobę o homoseksualnej orientacji, a problemy, których doświadczają, są związane raczej ze społecznym i kulturowym kontekstem. Nie zostało potwierdzone, że homoseksualność rodziców wpływa na orientację seksualną dzieci, na podejmowane przez nie role płciowe, czy też przystosowanie społeczne. Jednak obszarem trudności dla nich może być agresji a czy odrzucenie ze strony rówieśników. Sytuację tych dzieci można porównać do potomstwa emigrantów, które musi dokonać akulturacji w nowym środowisku.

Źródło: Specyfika relacji w parach homoseksualnych
Psychiatria Polska
Grzegorz Iniewicz
2009, tom XLIII, numer 1