Zapraszamy do wsparcia badań naukowych „Aktywność turystyczna osób LGBT w Polsce”

Badania naukoweBadania naukowe pt. „Aktywność turystyczna osób LGBT w Polsce” są zainicjowane przez Macieja Sitkowskiego w Studenckim Kole Naukowym Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure Club”.

Jest to pierwsza tego rodzaju próba analizy postaw i zachowań turystycznych segmentu LGBT w Polsce, a także oszacowania stopy aktywności turystycznej tej grupy społecznej.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie zapraszam do jej wypełnienia. Po zakończeniu zbierania danych przedstawimy raport zawierający analizę i ocenę zebranych wyników.

Wypełnij: Ankieta Aktywność turystyczna osób LGBT w Polsce.

1 Comment

  1. Może lepiej zbadać aktywność turystyczną ludzi z płaskostopiem?

Comments are closed.